admin

Điều kiện công chứng bản dịch tiếng Hàn Quốc

Không phải bất kỳ tài liệu nào tiếng nước ngoài đều có thể công chứng được, phải tùy thuộc vào điều kiện cụ thể thì mới có thể được công chứng theo đúng pháp luật – Điều kiện công chứng bản dịch tiếng Hàn Quốc. Những điều kiện …

Giới thiệu về Dịch Tiếng Hàn Quốc PNVT

Tiếng Hàn Quốc có thể xem là tiếng hiếm khi công chứng bản dịch tiếng Hàn Quốc, chính vì vậy, từ lúc hình thành từ đầu năm 2008, Dịch Tiếng Hàn Quốc PNVT (Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt) đã chú trọng và ngày càng nâng cao …

Dịch tiếng Hàn Quốc chuyên ngành xây dựng

Để có được một bản dịch tiếng Hàn Quốc chuyên ngành xây dựng chuẩn thì đòi hỏi ở biên dịch phải có kinh nghiệm thực tiễn, có thâm niên “lăn lộn” nên “thực địa” thì mới có thể mang đến bản dịch tiếng Hàn Quốc tốt được. Rất may …
EnglishVietnamUnknown